Nie pozwól, by wątpliwości cię ograniczały!

24 lipca 2021

Czy wiesz, że twój Ojciec planuje i realizuje swoje plany? Według słownika plan to coś, co ktoś zamierza zrobić; konkretny projekt lub określony cel.
Wierzę, że ty sam jesteś Bożym planem. On pomyślał o wszystkim, co niezbędne, by zrealizować swój cel w twoim życiu.
Zapytasz, co może być tym celem? Myśli o pokoju! Plan odniesienia zwycięstwa! Szczęście! (zobacz: Księga Jeremiasza 29,11).

Bóg jest dobrym Ojcem, a Jego plany dla ciebie również są dobre. Może powiesz: „Eryku, nie wydaje mi się, że Bóg ma dobre plany dla mnie. Bóg o mnie zapomniał”... Bóg cię zna. On zna cię doskonale. On widzi twoje wątpliwości, obawy i łzy (zobacz: Psalm 139,1-2). Czy On cię zdyskwalifikował? Czy powiedział: „Z niego już nic dobrego nie będzie. Poddaję się”? Nie, nie i jeszcze raz nie! Bóg nigdy nie zrezygnuje z ciebie! Nigdy nie skapituluje!

On chce uczynić cię osobą, którą zawsze chciał, byś był. I On tego dokona! On stworzył cię, byś odzwierciedlał Jego chwałę, przejawiał Jego sprawiedliwość, rozszerzał Jego miłość wokół siebie. On wybrał cię starannie i łagodnie woła, oglądając się za tobą.
Nie pozwól, by wątpliwości cię powstrzymały, zahamowały czy ograniczyły. Jesteś Jego dzieckiem, a Jego plany względem ciebie się spełnią!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...