Nie pozwól wątpliwościom cię ograniczać!

28 września 2018

Czy wiesz, że Twój Ojciec planuje i realizuje swoje plany? Według słownika, plan to „coś, co ktoś zamierza zrobić; konkretny projekt lub określony cel”. Wierzę, że ty sam jesteś Bożym planem. On pomyślał o wszystkim, co niezbędne, by zrealizować Swój cel w twoim życiu. Zapytasz co może być tym celem? Myśli o pokoju! Plan odniesienia zwycięstwa! Szczęście! (zobacz Jeremiasz 29,11)  

Bóg jest dobrym Ojcem, a Jego plany dla ciebie są również dobre. Może powiesz, „Eryku, nie wydaje mi się, że Bóg ma dobre plany dla mnie. Bóg o mnie zapomniał”. Bóg cię zna. On zna cię doskonale. On widzi twoje wątpliwości, obawy i łzy... (zobacz Psalm 139,1-2) Czy On cię zdyskwalifikował? Czy powiedział, „z niego już nic dobrego nie będzie... poddaję się”. Nie, nie i jeszcze raz nie! Bóg nigdy nie zrezygnuje z ciebie. Nigdy nie kapituluje! On chce uczynić cię osobą, którą zawsze chciał byś był. I On tego dokona! On stworzył cię, byś odzwierciedlał Jego chwałę, przejawiał Jego sprawiedliwość, rozszerzał Jego miłość wokół siebie. On starannie cię wybrał i łagodnie woła do Siebie. Nie pozwól, by wątpliwości cię powstrzymały, zahamowały czy ograniczyły. Jesteś Jego dzieckiem, a Jego plany względem ciebie się spełnią!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...