Nie przegap znaków

24 września 2022

Bardzo dobrze jeździ nam się po drogach właściwie oznakowanych, prawda? Z wyprzedzeniem wiemy o zbliżającym się skrzyżowaniu, ostrym zakręcie, widzimy, ile nam zostało kilometrów do celu. Niektóre znaki nas informują, inne ostrzegają – by na przykład zdjąć nogę z gazu. Czy wiesz, że ty też wysyłasz znaki? Kiedy czujesz smutek, kiedy się boisz. Zdradza cię mowa ciała, nawet jeśli nie chcesz przyznać tego słowami.

Bóg również postawił dla nas znaki, mające stale wskazywać właściwy kierunek dla naszych myśli i nadziei oraz cel, do którego zmierzamy. Znaki mające wskazywać na Niego samego. Posłuchaj, co mówi przepiękny psalm (Ps 19,1-5): „Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu (…) a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa”.

Dostrzegasz te znaki? Teraz, latem, powinno ci być łatwiej, kiedy częściej jesteś bliżej przyrody, tak wspaniale stworzonej przez Boga. Odzwierciedla ona Jego naturę, Jego chwałę, Jego niezmierzoną wszechmoc. Przyglądasz się bliżej rybom w morzu, kwiatom, ptakom, drzewom? Może masz teraz okazję poobserwować zachód słońca albo np. żyrafę i jej absolutną wyjątkowość? Bóg stworzył to wszystko dla ciebie, by cię cieszyło, by budziło w tobie podziw i wdzięczność dla Stwórcy. Otoczył cię łaskawymi przypomnieniami o swojej obecności, o swojej mocy i swoim autorytecie; o tym, jaki On sam jest. Bóg wie, jak szybko zapominamy, dlatego wszędzie dokoła postawił znaki przed naszymi oczyma. Rozglądaj się dzisiaj uważnie i spróbuj dostrzec coś pięknego. A potem podziękuj Mu za to!

„Panie, chcę oddawać Ci chwałę i cześć – za to, Kim jesteś i jaki jesteś. Za to, jak wspaniale wszystko stworzyłeś! Podziwiam Twoją mądrość, kreatywność, wszechmoc. Wszystko uczyniłeś tak pięknie i doskonale. A my, ludzie, tak bezmyślnie wszystko niszczymy… Chcę ci dziękować i wywyższać Twoje imię, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...