Nie tylko dziecko…

25 grudnia 2019

Jako chrześcijanie tradycyjnie, 25 grudnia, świętujemy narodziny Jezusa, choć wiemy, że Jezus nie mógł urodzić się o tej porze roku (pasterze nie wypasali owiec zimą). Wspaniale jest świętować urodziny Zbawiciela. Jest to również doskonała okazja, by o Nim rozmawiać! Dziś widzimy Pana, takim jakim jest. Wiemy, że nie jest już „małym” Jezusem. W tamtym czasie jednak? Pomyśl o sąsiadach Marii i Józefa. Co widzieli, patrząc na dziecko? Z pewnością nic więcej niż po prostu dziecko...

A jednak ten mały chłopczyk był długo oczekiwanym Mesjaszem. Mesjasz po hebrajsku znaczy „Pomazaniec”, ten, który otrzymał namaszczenie.
W Starym Testamencie namaszczano tylko kapłanów (Księga Wyjścia 28,41) , proroków (1 Księga Królewska 19,16) oraz królów (a konkretnie, królów Izraela – zobacz 1 Księga Samuela 9,16) .
Niezwykłe jest to, że Jezus spełnia te trzy funkcje jednocześnie.
Jezus jest kapłanem (List do Hebrajczyków 7,17) , prorokiem (Ewangelia Łukasza 7,16) i Królem! (Ewangelia Jana 19,19 ; Księga Objawienia 17,14) .

Na początku Jego życia widzimy jednak tylko niemowlę w ubogiej stajni. Ten, którego współcześni postrzegali jako dziecko, cieślę, czy nawet jako wizjonera, Bóg widział i nazywał kapłanem, prorokiem i Królem! Przede wszystkim zaś nazywał Go swoim Synem.
Takim właśnie był Jezus przez całe swoje życie. Stał się tym i realizował to, czego Ojciec od Niego oczekiwał.
Jak to odnosi się dzisiaj do ciebie?

To, co ludzie widzą w tobie, nie jest tak naprawdę takie ważne. Liczy się to, co Bóg myśli o tobie. On wie, do czego cię powołał! To od ciebie zależy, czy staniesz się tym, kim Bóg chce byś był, pomimo tego, co ludzie myślą o tobie. To od ciebie zależy, czy zrealizujesz to, do czego Bóg cię powołał. To osobiste i nieodwołalne powołanie. W ten świąteczny dzień pamiętaj, że tak jak wtedy w stajence nie leżało po prostu małe niemowlę, również ty jesteś kimś znacznie więcej niż tylko tym, co widzą inni. Urodziłeś się, by tworzyć historię i zmieniać świat, realizując to, co Bóg dla ciebie zaplanował! Nie pozwól, by to, co inni o tobie mówią, było dla ciebie przeszkodą. Stań się tym, kim Bóg cię widzi.

Posłuchaj pięknego i poruszającego wykonania „Mary, Did You Know” (Mario, czy wiedziałaś?) .
Życzę ci radosnych świąt Bożego Narodzenia! Jesteś kochany!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...