Nie wiemy…

6 marca 2022

Wielu rzeczy w życiu nie wiemy. Nie wiemy, jak bardzo wzrośnie inflacja, jak potoczy się dalej wojna, czy będziemy zdrowi. Nie wiemy, co myślą nasze dzieci, co robi nasz małżonek. Jak jednak zapewnia nas apostoł Paweł: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (Rz 8,28).

Możesz zatem mieć absolutną pewność, tych czterech rzeczy:
– Wiemy, że Bóg działa. Działa nieustannie i niestrudzenie. Nigdy nie przestaje się dla ciebie angażować. Nie po to, byś czuł się bardziej komfortowo, nie dla twojej przyjemności czy rozrywki, ale dla twojego dobra.
A co jest dla ciebie dobre? Czy dobrem może być choroba, zła wiadomość, utrata pracy?
- On, który jest dobrem samym w sobie, wie o tym najlepiej. I nie da ci niczego innego, bo inaczej zaparłby się sam siebie. Zapewnia cię o tym apostoł Jakub w swoim liście „Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia” (Jk 1,17).
– Wiemy, że Bóg używa wszystkiego (greckie „panta”), by obdarować nas dobrem. Pełny pakiet. Jak pan-orama, pan-aceum, pan-demia. Bóg nie działa tylko w niektórych sytuacjach, poprzez wybrane zdarzenia czy dobre i sprzyjające okoliczności, ale we wszystkim.

– On działa dla dobra tych, którzy Go kochają. Dobre rzeczy dzieją się w życiu ludzi, którzy ufają Bogu, którzy szukają Jego woli.
Jesteś bezpieczny w rękach żyjącego i kochającego Boga. Boga, który obdarował cię życiem i który będzie aż do końca działał dla twojego najwyższego dobra.

Posłuchaj tej pięknej pieśni w wykonaniu Jonathana McReynoldsa „God is Good” (Bóg jest dobry) Niech twoje zmagania trzymają cię blisko krzyża
i niech twoje kłopoty pokażą, że potrzebujesz Boga,
i niech twoje bitwy zakończą się tak, jak powinny,
i niech twoje złe dni udowodnią, że Bóg jest dobry,
i niech całe twoje życie dowodzi, że Bóg jest dobry.
 

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...