Nie wyruszaj bez Niego

20 marca 2022

Jeśli od samego rana czujesz niepokój przed tym, co cię dziś czeka, z czym musisz się zmierzyć, Psalm 20 może być dla ciebie wielką zachętą. Zapewnia cię, że nie zostajesz z tym bez wsparcia. Masz obok siebie Tego, który już zwyciężył i który chce, by przy Jego boku każdy mógł się o tym przekonać.
Pan będzie z tobą na twoim polu bitwy. Modlę się, by:
„Pan dał ci to, czego pragnie twoje serce i wszystkim twym planom poszczęścił” (Ps 20,5).
W innym miejscu psalmista pisze: „Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje” (Ps 37,4).

Pragniesz zwycięstwa?
Przebywając w Jego bliskości, stajesz się coraz bardziej podobny do Jezusa, zaczynasz rozumieć, co jest na Jego sercu, widzisz Jego przemieniającą moc w swoim życiu. Jego pragnienia stają się twoimi pragnieniami.
W kolejnym Psalmie Dawid dziękuje i oddaje Bogu cześć: „Bo spełnił pragnienia jego serca i prośbie ust jego nie odmówił. Wyszedł mu naprzeciw z bogactwem błogosławieństw i włożył na głowę jego koronę szczerozłotą (…) jego chwała jest wielka dzięki Twemu zwycięstwu, Ty go okryłeś wspaniałością oraz dostojeństwem. Może on zawsze liczyć na Twe błogosławieństwo, dzięki Twojej bliskości cieszy się pełnią szczęścia” (Ps 21,3-4, 6-7).

Pan spełni twoje pragnienia. Tylko nie wyruszaj bez Niego w swój dzień, na swoje pole walki, do pracy, do służby. Pamiętaj, że wszędzie tam napotkasz opór przeciwnika i będziesz potrzebować Bożego wsparcia.

„Wszechmocny Panie, Zwycięzco, mój Wybawicielu, dziękuję Ci, że Ty już zwyciężyłeś w tej bitwie z przeciwnikiem, że nie muszę iść w ten dzień bez przygotowania, bezbronny, ale że Ty jesteś przy mnie i moją walkę obrócisz we wspaniałe zwycięstwo. Poszczęścisz moim planom. Tak dobrze jest być w Twojej obecności i cieszyć się Tobą”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...