Niech Pan uczyni cię narzędziem swojego pokoju

26 marca 2020

W tych niespokojnych czasach chciałbym, abyś rozpalił swoje modlitwy i swoją wiarę. Poniżej kilka wspaniałych słów miłości do naszego Boga napisanych przez świętego Franciszka z Asyżu. Wiele chrześcijańskich denominacji adaptowało tę modlitwę w swoich kościołach.

„Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Tam, gdzie nienawiść – pozwól mi siać miłość,
gdzie krzywda – przebaczenie,
gdzie zwątpienie – wiarę,
gdzie rozpacz – nadzieję,
gdzie mrok – światło,
tam gdzie smutek – radość.
Spraw, Panie, abym nie tyle szukał pociechy, ile pociechę dawał;
nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał;
nie tyle był kochany, ile kochał.
Albowiem dając – otrzymujemy,
przebaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając – rodzimy się do życia wiecznego”.

Wypowiadając tę modlitwę, pamiętaj, co powiedział Jezus: „Szczęśliwi pokój niosący, gdyż oni będą nazwani synami Boga” (Ewangelia Mateusza 5,9).
Niech Pan uczyni cię, przyjacielu, narzędziem swojego pokoju.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...