Niech twoje „tak” dla Jezusa będzie na 100%

23 czerwca 2021

Tego dnia, kiedy oddałem swoje życie Chrystusowi, zrobiłem to całkowicie, bez reszty. Oddałem Mu wszystko, kim w tamtym czasie byłem. Oddałem Mu swoje upadki, swoje poczucie niepewności. Zostawiłem wszystko w Jego rękach. Zaufałem Mu i powierzyłem Mu swoje życie bez żadnych zastrzeżeń.
I to jest jedyny sposób, by oddać serce Jezusowi – całkowicie.
Bóg czeka na głębokie, szczere i pełne miłości oddanie. Oddanie, jakie On sam pokazał, idąc dla ciebie na krzyż. Nie zatrzymał się w połowie drogi na krzyż. To było bezwarunkowe „tak”, które nadal dzisiaj przynosi ci życie i wolność!
Jak to jest z tobą, przyjacielu? Czy odpowiedziałeś Jezusowi bezwarunkowym „tak”?

Mówiąc „tak” Jezusowi, jednocześnie mówimy „nie” wielu innych rzeczom, o czym przypomina nam Biblia w Liście do Kolosan 3,8-10: „Teraz jednak odrzućcie to wszystko: gniew, porywczość, złość, oszczerstwo, obraźliwe wypowiedzi! Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego postępkami, a przywdzialiście nowego, który się nieustanie odnawia, by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy”.
Zwyciężasz, kiedy mówisz tym rzeczom: „nie”, a Jezusowi: „tak”!
Każdego dnia mów „nie”: zazdrości, obmowie, grzechowi! Mów „tak”: miłości, prawdzie, Chrystusowi! „Tak” Twojemu życiu, Panie!

Jesteś nowym stworzeniem. Niech twoje „tak” dla Jezusa będzie na 100%. Niech twoje „tak” będzie prawdziwym „tak”, a twoje „nie” – prawdziwym „nie”.
Chciałbyś pomodlić się ze mną? „Panie, Ty wiesz, że moim pragnieniem jest podobać się Tobie. Pomóż mi mówić Ci: „tak” na 100% i „nie” grzechowi! Chcę żyć całkowicie nowym życiem! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...