Niech uwielbienie wypływa z twoich ust!

14 kwietnia 2018

Dobrze jest wielbić Boga! Robimy to przede wszystkim po to by oddać chwałę Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Ale uświadomiłem sobie również jak bardzo pomaga to nam samym. Uwielbienie uwalnia nas i uzdalnia do wznoszenia się wysoko!  

Jezus jest godzien by nieustannie przyjmować chwałę i cześć. A Biblia zachęca nas do tego! Wypowiedzmy razem, z całego serca te słowa z Psalmów.  

- "Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń Jego chwały w zgromadzeniu ludzi Mu oddanych".
Psalm 149,1  

- "O jak dobrze grać naszemu Bogu, jakie to wspaniałe! Piękna jest pieśń chwały!"
Psalm 147,1  

- "Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie na firmamencie - świadectwie Jego mocy! Chwalcie Go za potężne Jego dokonania, chwalcie stosownie do Jego niezrównanej wielkości!"
Psalm 150, 1-2  

- "Dobrze jest dziękować Ci, Panie, i wielbić Twoje imię, o Najwyższy. Ogłaszać Twoją łaskę o poranku i Twoją wierność nocą - gdy płyną dźwięki z dziesięciu strun harfy, albo kiedy gra cytra."
Psalm 92,1-3  

Czyż nasz Bóg nie jest cudowny? Amen!  

Uwielbiajmy Pana przez cały dzisiejszy dzień!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...