Niech wody zostaną wstrzymane!

16 października 2019

Bóg żyje. Ta prawda jest ci znana jeśli jesteś dzieckiem Bożym! Bóg, którego kochasz i do którego należysz, nosi imię El-Chayim, Bóg Żyjący. To imię pojawia się w księdze Jozuego, zwłaszcza w 3 rozdziale, w wierszach od 10-13: „Po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno przejmiecie własność Kananejczyków, Chetytów, Chiwitów, Peryzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebuzytów. Otóż skrzynia Przymierza z Panem całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Wybierzcie więc sobie dwunastu mężczyzn spośród plemion Izraela, po jednym na każde plemię, i gdy stopy kapłanów niosących skrzynię Pana, Pana całej ziemi, spoczną w wodach Jordanu, wówczas wody Jordanu płynące od strony źródła zostaną wstrzymane i staną się jednym wałem”.
Jozue i lud Izraelski przygotowują się, by zdobyć Ziemię Obiecaną. Będą musieli zmierzyć się z wieloma wrogami i przeszkodami. Jedną z nich stanowi rzeka Jordan. Przerywając bieg rzeki, Bóg chciał pokazać im, że żyje i jest wśród nich. W ten sposób cały lud przekroczył rzekę suchą nogą. Bóg uczynił ten sam cud, jaki uczynił z Morzem Czerwonym... podzielił wody na pół. Powstrzymał bieg rzeki, by Jego lud mógł przejść na drugą stronę.

Jak to odnosi się do twojego życia?
- Twój Bóg żyje. On może powstrzymać wody, które mogłyby cię zalać, wody piętrzące się pomiędzy tobą, a spełnieniem obietnicy,
- Niezależnie jaka jest twoja sytuacja, Bóg, El-Chayim, jest z tobą. Ponieważ On żyje, może działać,
- Bóg, to nie jakaś idea czy drewniany bałwan; nie jest zrobiony ludzkimi rękami. On jest ŻYWY i jest przy tobie.
Wierzę, że w twoim życiu może wydarzyć się dzisiaj cud. A ty? Czy wierzysz, że cud jest możliwy? Tak, żyjący Bóg czynił cuda pośród swojego ludu i On będzie czynił cuda dla ciebie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...