Nigdy nie znajdziesz się zbyt daleko od Boga!

6 września 2018

Gdybyś mógł określić odległość między tobą a Bogiem, powiedziałbyś, że jesteś teraz blisko Niego czy raczej daleko? Niezależnie co odpowiesz, musisz wiedzieć, że nigdy nie jesteś zbyt daleko do Boga. Nie, nigdy nie będziesz zbyt daleko by Bóg nie mógł do ciebie dotrzeć!  

Biblia mówi, że obietnica (o przebaczeniu, a także o darze Ducha Świętego) jest dla wszystkich, łącznie "z tymi, którzy są z dala". "Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg, powoła".
(Dzieje Apostolskie 2,39)  

Prawdopodobnie Piotr miał na myśli tych, którzy geograficznie mieszkali daleko, ale my również możemy być daleko od Boga w naszych sercach. Boża obietnica odnosi się również do tych, którzy mogą czuć się lub uważają, że są "daleko od Boga". Czy to właśnie jest twoja sytuacja?  

Nasze emocje, porażki czy poczucie samotności czasem może nam wysyłać taki przekaz - kłamliwy - że jesteśmy "zbyt daleko" by Bóg mógł nas znaleźć. To jest wielkie kłamstwo!  

Nie pozwól by twoje grzechy, twoje przekonania czy twoje uczucia sprawiły, że zaczniesz wierzyć w to, że jesteś zbyt daleko dla Ducha Świętego by cię znalazł. Jesteś w dobrym miejscu, właśnie tutaj, właśnie teraz, by otworzyć przed Nim swoje serce... On wie, którą ścieżką dotrzeć do ciebie. W rzeczywistości, Jezus już dokonał wszystkiego by tak się stało, umierając na krzyżu, otworzył ci drogę do Boga!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...