Noś Jezusa… jak Maria!

8 kwietnia 2018

Rozwój dziecka w łonie matki to wielki cud!
Jak będzie wyglądał/wyglądała? Jaki kolor włosów i oczu będzie miał/miała? Jaki będzie jej/jego charakter? Możemy snuć najróżniejsze domysły ... do czasu kiedy dziecko przychodzi na świat! Dzisiaj chciałabym porozmawiać z tobą o najsłynniejszej ciąży w Biblii ...ciąży Marii!  

"Oto pocznie dziewica, urodzi ona Syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami".
Mateusz 1,23  

Podobnie jak wszystkie dzieci, Jezus rozwijał się ukryty w łonie swojej mamy. W miarę upływu dni i tygodni, rósł poza zasięgiem wzroku aż do chwili kiedy nadszedł dzień jego narodzin, wtedy stał się widzialny dla innych.  

Wielu ludzi wypowiada się na temat Boga, tego jaki On jest albo jaki nie jest... według nich.  

Ale dzisiaj to ty masz nieść i dzielić się Jego życiem, czynić Go widzialnym dla innych. Innymi słowy, to od ciebie zależy czy pozwolisz by Jezus żył i rozwijał się w tobie aż owoc Jego życia będzie widoczny!  

Apostoł Paweł powiedział, "Żyję już nie ja - żyje we mnie Chrystus...”
Galacjan 2,20  

Nosić i dzielić się życiem Chrystusa to postępować jak On. Kochać swoich wrogów. Błogosławić tym, którzy cię przeklinają. Przebaczać tym, którzy cię krzywdzą. Poświęcać swój czas by pomóc drugiej osobie, na przykład przejść przez ulicę, wysłuchać swojego sąsiada z empatią. Okazuj codziennie miłość i postawę Chrystusa!  

Proszę, pomódl się razem ze mną: "Panie, pomóż mi przejawiać Twoje życie we mnie, w każdej chwili każdego dnia. Byś Ty mógł rosnąć, a ja stawać się mniejszy. Uwielbij się we mnie .. tak by wielu dotkniętych Twoim życiem i miłością mogło się zatrzymać na swojej drodze! W Twoim imieniu, amen".  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...