O nic się nie bój!

5 czerwca 2018

Dziś rano chciałbym zwrócić twoja uwagę na słowo ... NIC. To nic, które zawiera wszystko. To nic, o którym apostoł Paweł mówi w liście do Filipian 4,6... "Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu".  

Ale czy to jest możliwe? Przestać się martwić? Tak w ogóle? Nie martwic się nawet o finanse, Boże? O ten konflikt w naszej rodzinie? O nic? Tak, Biblia mówi, o nic! Jak to jest możliwe?  

I nie chodzi tu o stosowanie metody "Radzę sobie... wszystko jest ok", choć tak naprawdę w głębi serca wiesz, że nic nie jest dobrze, a twój świat się rozpada. Wcale nie o to chodzi.  

Chodzi raczej o poczucie bezpieczeństwa, pewności, głębokiego przekonania, że Jezus jest z tobą. To jest prawda, fakt, który nie zmienia się wraz z upływem czasu. (Mateusz 28,20) Jeśli Bóg powiedział, że jest przy tobie, to On jest przy tobie! Przyjacielu, twój pokój jest doskonały. Doskonały ze względu na Chrystusa. Ze względu na Jego ofiarę na Golgocie. Czy On zgodziłby się by oddać za ciebie swoje życie po to byś później żył w strachu i niepewności? Z pewnością nie!  

Dlatego dzisiaj wiedząc, że Jezus cię słucha, wypowiedz z całą siłą i wiarą: "Nie martwię się o nic, Panie. Ty jesteś moim Odkupicielem; Ty żyjesz. Nie boję się... ani strzał wroga ani życiowych sztormów. Moje istnienie i przeznaczenie są w Twoich rękach".  

Posłuchaj tej pięknej pieśni uwielbienia mówiącej o zaufaniu i pokoju w Bogu...  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...