Obiad na stole!

21 lutego 2018

"Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów; namaszczasz olejkiem mą twarz, a mój kielich już pełniejszy być nie może."
Psalm 23,5  

Pewnego dnia Bóg powiedział do szatana, "A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba?"
Job 1,8
Bóg był dumny z Joba, człowieka sprawiedliwego, prawego, który bał się Boga i stronił od złego. Wściekły i zazdrosny diabeł dosłownie zniszczył go doświadczeniami, zabierając mu wszystko, w tym zdrowie. Bóg wyciągnął go jednak z tego, pomnażając jednocześnie jego dobra. Job 42,10  

Wyobraź sobie jak bardzo diabeł musiał być rozsierdzony. Bóg równie dobrze mógł mu powiedzieć, "Szatanie, oskarżycielu braci, przegrałeś! Job moje dziecko wygrał! Zastawiłem przed nim stół na oczach jego wrogów." Psalm 3,7  

Wierzę z całego serca, że Bóg chce odnowić i błogosławić swoje dzieci. Tak, On przygotowuje stół przed tobą na oczach twoich wrogów. A kiedy to Bóg przygotowuje stół, nie tylko jesteś bezpieczny... jesteś okryty błogosławieństwami! Jeśli doświadczyłeś bólu i cierpienia, Jezus może cię pocieszyć, uzdrowić, przebaczyć i dać ci nowe życie - i to życie obfitujące. Pomyśl o Jobie, który stracił wszystko... ale Bóg wspaniale go podniósł!  

Oto co możesz dzisiaj zrobić....  

Zasiądź przy stole, który Bóg przed tobą zastawił. Pomimo wrogów i trudności, Bóg nigdy nie przestaje troszczyć się, błogosławić i napełniać cię Swoją radością i pokojem. Wejdź w Jego obecność, zasiądź przy Jego stole!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...