Obiecanki cacanki?

15 września 2022

„Ale przecież obiecałeś!” „Wiem, że obiecałem, ale dzisiaj naprawdę nie mogę, muszę zostać dłużej w pracy”. Znasz takie sytuacje? Rozpoznajesz w nich siebie? Chcesz dobrze, ale wychodzi jak zwykle? A dziecku wali się świat, wali się zaufanie do dorosłych. Tacy jesteśmy –chcemy dobrze, ale zawodzimy… tak rzadko wychodzi nam coś dobrego.

Dlatego Biblia ostrzega nas, byśmy nie polegali na ludziach. Chce nas ochronić przed ciągłym doświadczaniem rozczarowania i zawodu. Bóg zachęca, byśmy przede wszystkim ufali Jemu i temu, co powiedział, co nam obiecał. Bo On jest wierny i dotrzymuje słowa.
Nigdy nie usłyszysz od Niego: „Ups, wiesz, coś mi wypadło, nie udało się. To jednak niemożliwe… nie mam czasu”. Zamiast tego powie raczej: „Jeszcze nie teraz, poczekaj. Ja wiem, kiedy będzie najlepsza pora. Wytrwaj, nie bój się – jestem z tobą”.
Gdybym zapytała cię, jakie Boże obietnice pamiętasz, których się trzymasz, co odpowiesz?

W Biblii jest napisane, że: „Nie zawiodło żadne słowo żadnej z tych dobrych obietnic, które Pan złożył domowi Izraela – spełniło się wszystko” (Joz 21,45).
Powiesz: „Ale ja nie należę do domu Izraela”. Nie musisz – apostoł Paweł pisze, że nie trzeba być Żydem, by zostać spadkobiercą obietnic. Co więcej, nawet najbardziej religijny Żyd, spełniający wszystkie przepisy Zakonu, nie należał z automatu do Bożej rodziny. Boże obietnice są aktualne dla tych, którzy z wiarą uchwycili się Jezusa. Czy wiesz, że jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa i otrzymujesz usprawiedliwienie z łaski, należysz do potomstwa Abrahama i jego dziedziców – według obietnicy (patrz Ga 3,29)?

Jak zostało napisane: „To właśnie przez osobistą, bliską relację z Tym, który wezwał nas do swojej wspaniałości i chwały, otrzymujemy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i trwania w szacunku do Boga. On bowiem swoją Boską mocą podarował nam największe i niezwykle drogocenne obietnice, abyśmy dzięki nim, uciekając od niszczących światowych pożądań, mogli stać się uczestnikami Jego Boskiej natury” (2 P 1,3-4).

„Panie, dziękuję Ci, że Ty dotrzymujesz obietnic, że jesteś wiernym Bogiem. Ufam Ci i wierzę, że i dzisiaj przebywasz ze mną. Tak mówiłeś – że jestem Twoim dzieckiem. Wierzę, że wszystko, co się dzieje, znajduje się pod twoją kontrolą i zmierza do wypełnienia tego, co obiecałeś. Amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...