Obietnica na pewno się spełni!

23 stycznia 2019

W naszym chrześcijańskim życiu musimy (i ciągle będziemy musieli) okazywać cierpliwość. Pociechą może być to, że cierpliwość bardzo często jest częścią Bożego planu. Przeczytajmy co na ten temat mówi Biblia: „Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu... Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się”. (Habakuk 2,3)  

Bóg chce byśmy wiedzieli, że spełnienie się tego, co On zaplanował dla naszego życia, może wymagać nieco czasu. Mojżesz również tego doświadczył, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków: „...trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział”. (Hebrajczyków 11,27) Jeśli jesteś w takim okresie czekania, nie ustawaj! Trzymaj się mocno!  

Czy wypełnienie wizji odwleka się w czasie? Przedłuża się czas spełnienia Bożej obietnicy? Trzymaj nadal swoje oczy utkwione w Jezusa. To, co pomoże ci wytrwać, to patrzenie na Tego, który jest niewidzialny... nieustanne patrzenie na Jezusa, nawet kiedy wszystko wokół każe ci wątpić w Niego i Jego działanie w twoim życiu.
Uchwyć się dzisiaj tych prawd:
- Jezus działa choć jest niewidzialny.
- Realizacja obietnicy jest w toku.
- Z pewnością się wypełni!
Niech Bóg cię dzisiaj błogosławi  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...