Oddaj swoją sytuację w Boże ręce

16 marca 2020

„Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was” (1 List Piotra 5,7).

Czujesz się zniechęcony? Zmęczony albo zmartwiony? Jeśli każdy dzień wydaje się być niekończącą się walką, nabierz otuchy – w tej walce doświadczysz błogosławieństwa. W trudnych czasach odkrywamy nowe cechy Boga, rozwijamy z Nim relację, poznajemy Go lepiej, głębiej, z innej strony.

Intelektualne zrozumienie faktu, że Bóg jest twoim obrońcą to jedno, ale doświadczenie tego w praktyce to zupełnie inna sprawa. Zachęcam cię, byś wypuścił i oddał swoją sytuację w Boże ręce. Przyjacielu, osusz swoje łzy i podnieś głowę, ponieważ jeśli rzeczywiście przechodzisz przez ciężki czas, to z pewnością doprowadzi cię on bliżej Bożego serca. A On, twój niebiański dobry Ojciec, zatroszczy się o ciebie.

Pomódlmy się razem: „Boże, chcę zrzucić wszystkie moje troski na Ciebie. Twoje drogi są wyższe. Wypuszczam je z moich rąk i ufam Ci. Dziękuję, że użyłeś tej sytuacji, by mnie przyprowadzić bliżej siebie! Modlę się w Twoim imieniu, amen”.
Może chciałbyś uwolnić się od ciężaru i oddać go w Boże ręce, ale czujesz, że tego nie potrafisz? Zachęcam cię, byś dołączył do uwielbiania Boga w pieśni pt. „Wypuszczam” .  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...