Oddaj wszystko Jezusowi, a On będzie czynił cuda!

9 grudnia 2019

Czy „Cuda każdego dnia” wywarły wpływ na twoje życie? Czy Bóg przemówił do ciebie przez konkretny tekst we właściwym czasie, dając ci nową perspektywę, zachętę, a może przełom w jakimś konkretnym problemie? W tym tygodniu rozmyślania zachęcają do wsparcia tej służby finansowo. Twój dar pomoże nam kontynuować docieranie do jeszcze większej liczby osób z przesłaniem Bożej miłości. Czy chciałbyś z modlitwą rozważyć swoje finansowe zaangażowanie, comiesięcznie lub jako jednorazową wpłatę? Możesz przekazać ofiarę tutaj. Dziękujemy bardzo!

Bóg, który stworzył wszystko swoim Słowem, może czynić cuda z tym, co Mu oddasz. Bóg użył:
- kilku małych chlebków i paru rybek pewnego chłopca, by nakarmić ponad 5000 osób (Ewangelia Jana 6,1-13);
- laski Mojżesza, by wyprowadzić cały naród z niewoli (Księga Wyjścia 4,2-5.17);
- kilku groszy ubogiej wdowy, by pokazać światu, co znaczy „więcej” w Jego Królestwie (Ewangelia Łukasza 21,1-4);
- procy i pięciu gładkich kamyków, zapewniając zwycięstwo Dawidowi nad Goliatem i zwycięstwo Izraela nad Filistynami (1 Księga Samuela 17,40-54).

Wszystko należy do Pana! W Psalmie 50, wierszach 1-12 czytamy: „Do Mnie bowiem należy to, co żyje w lasach, zwierzyna mieszkająca na tysiącu gór. Znam całe ptactwo górskie, moim też jest to, co biega po polach. Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci tego. Mój przecież jest cały świat wraz z tym, co go napełnia”.
Jako Boże dziecko możesz zaufać Jego nieograniczonemu zaopatrzeniu.
Co chciałbyś dzisiaj Mu oddać?
- Swój strach przed niepowodzeniem? Oddaj Bogu swoje ograniczone zasoby, a On je pomnoży.
- Swoją psychiczną czy fizyczną słabość? Bóg odnowi twoje siły i odświeży duszę.
- Swoją samotność? Jego obecność będziesz odczuwać wszędzie i zawsze.
Chciałbyś pomodlić się ze mną i powiedzieć Bogu o swoich potrzebach?
„Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś moim codziennym chlebem. Wiem, że wszystko jest Twoje, że jesteś Bogiem wszechświata. Oddaję Ci moje życie, wszystkie moje problemy, moje smutki. Ty masz moc, by uczynić cuda z tym, co Ci daję. W imieniu Jezusa, amen”.

Czyż Boże zaopatrzenie nie jest wspaniałe? On pomnaża nasze środki i zawsze wskazuje wyjście! Piszę „Cuda każdego dnia”, by dodać skrzydeł twojej wierze, by przez to świat poznał Jezusa. Czy chciałbyś dołączyć do mnie w tym dziele, pomagając finansowo? Jeśli Duch Święty przekonuje cię, by w ten sposób wesprzeć Boże Królestwo, wiem, że chce ci błogosławić i pomoże ci błogosławić innych! Proszę, kliknij tutaj, jeśli chcesz nas wesprzeć. Bardzo dziękujemy!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...