Oddaj wszystko Jezusowi!

11 czerwca 2019

Mówisz Bogu o swoich potrzebach? Bo kiedy to robisz, to jakbyś przekazywał swoje problemy wprost w Boże ręce. Wtedy On może wkroczyć ze swoją mocą i zacząć działać w twoim imieniu. Biblia pokazuje nam, że Bóg stworzył wszystko poprzez i dla Jezusa: „Ponieważ w Nim [w Jezusie] zostało stworzone wszystko – w niebie i na ziemi, to, co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego”. (Kolosan 1,16) Jezus, jako Słowo Boga, stworzył wszechświat i wszystko, co w nim jest. Dla Niego też, dla Jego chwały wszystko istnieje. Podobnie ty istniejesz przez Niego: potrzebujesz Go, On jest twoim codziennym chlebem (Jan 6,51), On troszczy się o potrzeby twojej duszy.

Dlatego żyjąc dla Niego możesz: powierzać mu swój czas, swoje serce, to, co mówisz, by mógł używać tego tak, jak On tego chce. Ten, który wszystko stworzył Swoim Słowem, może uczynić wielkie rzeczy z tego, co mu powierzysz.
Co chciałbyś Mu oddać?
- Strach przed niedostatkiem? Oddaj swoje ograniczone zasoby Bogu, a On je pomnoży.
- Psychiczne czy fizyczne słabości? Bóg odnawia nasze siły i odświeża naszą duszę.
- Samotność? On sprawia, że możesz odczuwać Jego obecność zawsze i wszędzie.
Chciałbyś pomodlić się ze mną i przynieść Mu teraz swoje potrzeby? „Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś moim codziennym chlebem. Wiem, że Ty trzymasz wszystko w swoich rękach, że jesteś Bogiem wszechświata. Chcę oddać Ci moje życie, wszystkie moje problemy i smutki. Ty masz moc uczynić z nich wspaniałe rzeczy. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...