Odkryj prawdziwy, Boży plan dla siebie!

6 sierpnia 2018

Dzisiaj kontynuujemy rozmyślania z cyklu "Boże marzenia dla ciebie".  

Jako dzieci mamy swoje wizje przyszłości, na które często, już z dorosłego punktu widzenia, patrzymy z rozbawieniem. Na przykład, "Kiedy dorosnę, chciałbym być astronautą, odkrywcą, baletnicą..." Kiedy miałem sześć lat, na pytanie nauczyciela „kim chciałbym być jak dorosnę?”, odpowiedziałem... „prezydentem Francji”! Na co, cała moja klasa, o mało nie pękła ze śmiechu... Moje dziecięce pragnienia, a dzisiejsza rzeczywistość różnią się diametralnie! Podobnie może być z naszymi marzeniami, które choć "dobre", jednak niekoniecznie muszą być Bożą wolą dla nas.  

Na długo zanim się urodziłeś, twój Stwórca miał plan dla ciebie (zobacz list do Efezjan 2,10) Wplótł go w twoje DNA, w chwili twojego poczęcia. Zachęcam cię byś odkrył Boży plan dla swojego życia. Bóg mówi, "Wołaj do Mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie jesteś świadom!" (Jeremiasz 33,3)  

Bóg pragnie objawić ci "rzeczy wielkie i niedostępne". One są ukryte. Bóg jednak, nie spogląda obojętnie z góry, pozostawiając cię samemu sobie. Nie mówi: "Zobaczę czy Moje dziecko samo odkryje do czego zostało stworzone". Nie! On chce iść tuż obok ciebie jak dobry Ojciec. On chce do ciebie mówić i odkrywać Swoje zamiary wobec ciebie. Chce odsłaniać przed tobą Swój plan ukryty w Jego sercu. A zatem, chciałbyś poprosić Boga by objawił ci Swój plan dla twojego życia?  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...