Odwagi! Bóg jest z tobą!

5 lipca 2021

Jeśli jesteś podobny do mnie, to kiedy przychodzą próby, nie podskakujesz z radości ani nie mówisz: „Świetnie! Jeszcze jedno zmartwienie!”.
Nie! Przeciwnie: doświadczenia powodują cierpienie, smutek, żal...

„Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami” (1 List Piotra 1,6). Biblia zachęca nas do tego, byśmy spojrzeli na próby w innym świetle. Przeczytajmy razem 1 List Piotra 1,7: „Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus”.

Próby są po to, by pokazać wielką wartość i znaczenie twojej wiary! A więc Bóg nie używa tego czy innego doświadczenia jako kary, czy by dać ci „lekcję życia”. Nie! Bóg jest dobry. On jest miłością. Jego życzliwość wobec ciebie nie ma końca. Ale On wie również, że twoja wiara nie będzie rosła, jeśli wszystko zawsze będzie układało się pomyślnie. Twoja wiara, wyostrza się, zapuszcza korzenie i nabiera większej wartości, kiedy poddawana jest próbom. Innymi słowy, kiedy napotykasz trudności, kłopoty, kiedy dotyka cię nieszczęście, bardziej musisz polegać na Bogu, mocniej trzymać się Jego obietnic i gorliwiej oczekiwać na Jego działanie. Twój wzrok skupia się na Nim, a twoja wiara rośnie, czyniąc cię mocniejszym.

Jeśli obecnie przechodzisz przez jakieś doświadczenie, bądź dzielny. Modlę się o ciebie, jestem z tobą całym swoim sercem. A przede wszystkim Bóg jest z tobą! Będziesz oglądał Jego działanie w odpowiedzi na swoją wiarę!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...