On jest Bogiem, który leczy!

8 września 2021

Czy wiesz co znaczy jedno z imion Bożych „Jahwe Rapha”? Oznacza „Bóg uzdrawia”. W Księdze Wyjścia 15,22-27 czytamy, że Bóg zawarł przymierze ze Swoim ludem, który wyprowadził z niewoli egipskiej: „Jeżeli pilnie będziesz słuchał głosu Pana, twojego Boga, czynił to, co prawe w Jego oczach, zważał na Jego przykazania i strzegł wszystkich Jego ustaw, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, ponieważ Ja, Pan, jestem twoim lekarzem”.

Bóg objawia im swoje imię, „Jahwe Rapha”, Bóg który leczy, zawierając z ludem przymierze oparte na obustronnej wierności. Wiele fragmentów w Biblii opisuje tę relację pomiędzy Bogiem, a Jego ludem.
W Księdze Wyjścia 23,25, tak czytamy: „Służ natomiast Panu, swojemu Bogu, a On pobłogosławi twój chleb i twą wodę. Usunę też spośród ciebie choroby”.
Tę samą obietnicę powtarza w Księdze Powtórzonego Prawa 7,12-15: „Dzięki temu, że będziecie posłuszni tym prawom, że będziecie ich przestrzegać i postępować według nich, Pan, twój Bóg... odwróci od ciebie wszelką słabość, wszelkie groźne choroby, które znasz z Egiptu...”.

Bóg uzdrawia. Zatem, przyjdź dzisiaj do tego wspaniałego Boga, który cię kocha i chce dla ciebie tego, co najlepsze. On uwalnia swoje uzdrowienie dla twojego życia, nie tylko na tym fizycznym poziomie ale i duchowym, emocjonalnym, relacyjnym, a nawet finansowym. On chce cię odnowić!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...