On jest drogą!

14 marca 2021

Wielu ludzi pisze do mnie, dzieląc się niezwykłymi rzeczami, jakie Bóg czyni w ich życiu. Przeczytajcie...

Dzięki „Cudom każdego dnia” Bóg uczy mnie, bym stosowała w praktyce Jego Słowo, bo nie wystarczy tylko znać Jego wolę. Potrzebujemy żyć według niej, wierzyć i stosować ją w życiu. Sylwia

Dzisiaj mogę powiedzieć, że Jezus idzie obok mnie każdego dnia i wskazuje mi na rozwiązania, tam gdzie ja widziałam tylko problemy nie do pokonania.
Muriel

Mam za sobą bardzo trudny okres, kiedy ciosy przychodziły jeden po drugim i wiem teraz, że Bóg prowadził mnie przez cały ten czas. Wołałam o pomoc i nadeszła. Niech Bóg cię hojnie błogosławi dzisiaj!
Barbara

Jakie to zachęcające! Tak, Jezus jest obok ciebie! On powiedział: „Ja jestem drogą”. On jest Tym, który idzie obok ciebie każdego dnia (zobacz: Ewangelia Jana 14,16).

Nie bądź zaskoczony, jeśli napotkasz próby i trudności albo jeśli wyrosną przed tobą góry trudne do pokonania. Jesteś na właściwej drodze. Nie zniechęcaj się, wiedz, że idziesz ramię w ramię z Wszechmocnym Bogiem, który cię kocha i troszczy się o ciebie. On cię poniesie, kiedy będziesz tego potrzebował. Jezus jest z tobą. On cię otacza. On mówi do ciebie. On cię podnosi. Dzisiejsze trudności są nasionkiem, które jutro Bóg wykorzysta, by uwielbić swoje imię. Pan nie zostawi cię samemu sobie i nigdy cię nie opuści. Raczej zaprasza cię, byś szedł z Nim. Jesteś wezwany, by iść za Jezusem.
Pomódlmy się razem: „Panie Jezu, Ty jesteś ze mną. Otaczasz mnie i podnosisz. Dziękuję Ci, że dzisiejsze trudności są ziarnem, którego użyjesz jutro, by uwielbić swoje imię. Ty jesteś drogą, którą chcę iść! Modlę się w Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...