On jest twoim adwokatem!

6 listopada 2019

Każdego dnia przez twój umysł przebiegają tysiące myśli. Według niektórych neurobiologów człowiek ma 60.000 do 80.000 myśli w ciągu dnia. Wśród tych tysięcy myśli, ile jest tych oskarżających samego siebie? Czy są takie słowa, czyny czy motywacje, których nie potrafisz sobie wybaczyć? To szatan przychodzi, by cię oskarżać. Nie twierdzę, że wszystkie oskarżające myśli pochodzą od niego, ale prawdopodobnie część z nich tak. Jego imię oznacza „przeciwnik”, „wróg”. On z definicji jest oskarżycielem.

To szatan oskarżył Joba przed Bogiem. Job był niewinny i prawy, jak czytamy w księdze Joba 1,8 : „A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? - zapytał Pan. I dodał: Tak, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stroniący od zła”. A jednak szatan go oskarżył, a potem próbował zniszczyć. W 19 rozdziale Job tak mówi: „Bo ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem mym stanie”. (Księga Joba 19,25) Jeśli nie znasz historii Joba, zachęcam do przeczytania. Cóż za wspaniała deklaracja wiary! Job znał swojego odkupiciela, swojego obrońcę. A ty? Czy znasz Go?

Oto, co mówi Apostoł Paweł w Liście do Rzymian: „Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł - więcej, zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga - On przecież wstawia się za nami”. (List do Rzymian 8,33-34) Chrystus jest twoim adwokatem. On jest twoim obrońcą. On nigdy nie jest przeciwko tobie, nie stoi po stronie oskarżającej. On stoi obok Ojca, wstawiając się za tobą.
Pamiętaj, że:
- On jest tym, który cię odkupił,
- On jest tym, który cię broni,
- On jest tym, który stoi i stanie ponownie w twojej sprawie.
Czy słyszysz teraz Jego cichy głos, mówiący do ciebie: „Nawet jeśli wszyscy by cię odrzucili, skrytykowali czy oskarżyli, Ja będę obok, bo jestem twoim obrońcą. Pokażę Ojcu dziury po gwoździach na moich rękach, moją krew wylaną na krzyżu za ciebie i powiem: Ojcze, to zrobiłem dla niego/niej. Zostało mu wybaczone. Jest oczyszczony, usprawiedliwiony. Żadne oskarżenie przeciwko niemu się nie ostoi”.
Zachowaj pokój, On jest TWOIM obrońcą!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...