On przeszedł przed tobą i otworzył ci drzwi

25 września 2017

"A do anioła kościoła w Filadelfii napisz: Oto, co mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie; który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc. A jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia." (Objawienie Św. Jana 3,7-8)  

W czasie mojej służby pastorskiej w Givors, we Francji, miałem przywilej prowadzenia nabożeństw w miejskim kościele protestanckim. Jednak po kilku miesiącach, zostaliśmy stamtąd niespodziewanie i niesprawiedliwie wyrzuceni. Byłem zdruzgotany i zaniepokojony.... jak zareaguje nasza młoda wspólnota kiedy dowie się, że straciliśmy miejsce spotkań?  

To, że napotkasz sprzeciw jest nieuniknione...
Może nadejść od nas samych ... naszych wątpliwości, obaw, braku zrozumienia, zniechęcenia, itd.
Może również nadejść ze strony innych: ich krytycyzmu, nacisków, odrzucenia etc.
Sprzeciw jest również duchowy. Musisz mieć świadomość, że mamy wroga, który bez przerwy myśli jak zburzyć to, co buduje Bóg. Diabeł jest całkiem realny, a Biblia nazywa go "wrogiem naszej duszy". Jeśli nie napotkałeś go na swojej drodze to znaczy, że za bardzo mu nie przeszkadzasz. Więc nie zdziw się, że kiedy postanowisz być posłuszny Bogu, stanie ci w drodze.  

Ale mam dobrą wiadomość: wróg nie może zamknąć drzwi, które otwiera Bóg. Zawsze też to co robi diabeł ostatecznie szkodzi jemu samemu. Myślał, że powstrzymał nas zamykając nam wejście do kościoła. W rzeczywistości jednak, przyspieszył cały proces, dzięki któremu znaleźliśmy nowe, większe i o wiele bardziej funkcjonalne miejsce na nasze spotkania!  

Chciałbym żebyś modlił się dzisiaj tą modlitwą: "Dziękuję ci Jezu, że to Ty posiadasz klucze do każdych drzwi. Ty zawsze masz rozwiązanie! Ty jesteś odpowiedzią na moje problemy, i nikt nie może zamknąć drzwi, które Ty otworzyłeś. Dzisiaj, decyduję się zaufać Tobie. W imieniu Jezusa, amen." W jakiej sprawie chcesz dzisiaj zaufać Bogu?  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...