On przychodzi by podnosić słabych

18 września 2019

Jezus przychodzi, by podnosić słabych. Może czujesz się dzisiaj słaby: moralnie, fizycznie, emocjonalnie, duchową albo w relacjach? Jezus przyszedł, by szukać i zbawić. On powiedział, że to „chorzy, a nie zdrowi (…) potrzebują lekarza” (Ew. Mateusza 9,12)  

Jezus naprawdę przyszedł, by szukać, podnosić i zbawić tych, którzy są zagubieni, słabi i przygnębieni. On z miłością bierze nas w Swoje ramiona. On bierze CIĘ w ramiona! Prowadzi cię do Ojca i pociesza. Jezus nie zostawił nas samych. On posłał Ducha Świętego, który nie bez powodu jest nazwany Pocieszycielem. Bóg wie jak bardzo potrzebujesz pocieszenia, a Duch Święty – Pocieszyciel – jest z tobą każdego dnia. On nawet żyje w tobie!  

Jesteś świątynią Ducha Świętego, więc pozwól Mu się odnowić, pocieszyć, wzmocnić i podnieść. Pan słyszy twoje wołanie! „Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał, i wybawił od wszystkich jego trosk” (Psalm 34,7)
Bóg słyszy twoje wołanie. Zachęcam cię, byś przedstawił Mu wszystkie swoje potrzeby. Zaufaj Mu, ponieważ jest schronieniem, zawsze dostępną pomocą w trudnościach!  

Posłuchaj pieśni w wykonaniu Bethel Worship „You Don't Miss a Thing”.(Tobie nic nie umyka) Spędź trochę czasu z Panem i pozwól Jemu się dzisiaj odnowić.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...