On wszystko przygotował zawczasu.

24 stycznia 2020

Masz wątpliwości, myśląc o swojej przyszłości? O tym, co powinieneś robić, jaką pracę podjąć, kogo poślubić? Wszystkie te pytania mogą być źródłem niepokoju, ale na szczęście, Bóg wie o wszystkim. On wie wszystko o twoim życiu. Właściwie to On wszystko już wcześniej zaplanował.  

O tym mówi nam słowo z Listu do Efezjan 2,10: „(...) zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia”.  

Możesz być pewny, że cokolwiek dzieje się teraz w twoim życiu, to Boży plan i On prowadzi cię krok po kroku. Nawet jeśli nie widzisz nic przed sobą, nie masz konkretnego celu, czy może boisz się, że rozminiesz się ze swoim powołaniem – jak pisze jeden z czytelników: „Boję się, że nie znajdę się w Bożym planie” – Bóg wszystko już dla ciebie przygotował.  

- Twoje życie jest w Jego rękach (Psalm 31,15).
- On zna każdy szczegół twojego życia (Psalm 139,1-5).
- On szkoli cię, byś potrafił dostrzec i pełnić „dobre czyny”.  

Nasze życie może nagle znaleźć się na „bocznicy”, czy to z powodu ekonomicznego kryzysu na świecie, czy jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Może być ciężko znaleźć nową pracę, czy zmienić zawód, zwłaszcza kiedy masz już swoje lata. Z Bogiem jednak nie ma ryzyka, że taka sytuacja wykluczy cię z życia. On nigdy nie dopuści, byś został pokonany. On nigdy nie zostawi cię bez środków do życia, ponieważ ma tylko jedno pragnienie: chce oglądać, jak wypełniasz Jego plany o pokoju, jak żyjesz pełnią życia, za które Jezus umarł. Twój Ojciec ma wspaniałe marzenie związane z tobą, którego nawet nie potrafisz sobie wyobrazić. On cię poprowadzi drogą, którą dla ciebie przygotował. Tak, Boże marzenia się spełniają.  

Zachęcam, byś szukał Bożej woli odnośnie swojego życia, byś prosił Go, by objawił ci swój plan, byś mógł biec „do celu, do nagrody, do której [zostałeś] powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie” (List do Filipian 3,14). Zaufaj Mu. On wszystko zaplanował, twoje życie jest w Jego rękach. Bóg pokazuje ci drogę, idź za Nim!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...