Pan moim sztandarem

21 marca 2022

Sztandar jest symbolem sławy wojennej i tradycji, a także wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swoich żołnierzy. Znakiem jednoczącym wszystkich walczących.
Czy wiesz, że jednym z imion Boga jest Jehowa Nissi – Pan sztandarem moim?
Pod jakim sztandarem staczasz swoje codzienne boje? Pod znakiem, na którym został wyszyty herb sławiący twoją waleczność i odwagę?
Odwieczny wróg Izraela, Amalekici, zostali pokonani w wojnie dzięki nieustannej modlitwie Mojżesza. Jest napisane, że „dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici”. Wtedy przyszli mu na pomoc Chur i Aaron i podtrzymywali jego ręce.

Czytamy: „I Mojżesz zbudował tam ołtarz, i nadał mu nazwę: »Pan moim sztandarem«; i rzekł: »Przyłóż rękę do sztandaru Pana; wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie«” (Wj 17,15).

Mojżesz zbudował miejsce pamięci i dziękczynienia za wszystko, co Bóg uczynił. Było ono świadectwem wielkości Boga, Jego charakteru, Jego wierności i prawdziwości Jego obietnic. Nie chciał, aby dzieci Izraela zapomniały o tym, co Bóg dla nich uczynił. Jeśli Jehowa Nissi był wierny w przeszłości – czy nie będzie i teraz, w twoim życiu?

„Tak, będziemy wiwatować na cześć twego zwycięstwa! W imię naszego Boga podniesiemy sztandary” (Ps 20,6).
Tak, możesz wyruszyć dzisiaj w kolejny dzień pod Jego sztandarem i zwyciężać. Już zacząć świętować Jego zwycięstwo.
Uwielbienie ma potężną moc, ponieważ odwraca uwagę od otaczających cię kłopotów. Znajdujesz pomoc w Jego obecności. Przychodzi na ciebie wzmocnienie.

„Uwielbiam cię, Panie, Boże. Chcę żyć i walczyć pod Twoim sztandarem, bo tylko Ty zapewniasz mi zwycięstwo. Niech Twoje imię będzie wywyższone i uwielbione z mojego serca! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...