Patrz tak, jak Bóg patrzy

27 października 2020

„Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą” (1 List do Koryntian 1,18).
Zamknij oczy i wyobraź sobie Jezusa na krzyżu. Jego krew spływającą po szorstkim drzewie. Jego ostatni oddech, ciemniejące niebo... Otwórz oczy swojego serca i zobacz Jezusa zmartwychwstałego, Jezusa na tronie, Jezusa władcę. Grzech wymazany, śmierć pierzcha!

Wszystko to, co wyglądało na porażkę, stało się zwycięstwem. To, co wydawało się beznadziejne, teraz wystawia śmierć na publiczne widowisko. Być może ty też dzisiaj znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia, duchowej zapaści albo depresji. Podnieś swoje oczy i zobacz: jesteś w Jego ręku. Patrz! On jest z tobą na tej drodze. Zobacz to, co Bóg widzi.

Pomódl się razem ze mną: „Ojcze, modlę się, byś pomógł mi popatrzeć na tę sytuację Twoimi oczyma. Pomóż mi spojrzeć wyżej, ponad mój obecny problem i trzymaj moje oczy skupione na Tobie i Twoich obietnicach. Panie, wierzę, że będziesz działał w moim imieniu. Wierzę w to i przyjmuję ten cud wiarą. W imieniu Jezus, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...