Pięknie przyodziany

26 czerwca 2022

Kiedy mężczyzna mówi, że nie ma się w co ubrać, to znaczy, że nie ma nic czystego; kiedy kobieta mówi, że nie ma się w co ubrać, znaczy, że nie ma nic nowego :).
Biblia sporo nam mówi o ubraniach.
„Spójrzcie na lilie polne: nie martwią się o swój ubiór. A przecież nawet król Salomon (…) nie był tak pięknie odziany jak one. Jeśli więc Bóg tak wspaniale opiekuje się kwiatami, które dzisiaj są, a jutro więdną, czyż tym bardziej nie zatroszczy się o was?” (Mt 6,28). Czyż nie zatroszczy się o swojego kochanego syna, swoją ukochaną córkę i nie przyodzieje cię w swoją duchową wspaniałość i siłę?
Apostoł Paweł pisał do wierzących w Rzymie „Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości” (Rz 13,14). Jeśli to zrobisz, oznacza to że:

- odziewasz się w Jego piękno, które nigdy nie więdnie,
- odziewasz się w Jego siłę, która nigdy nie zawiedzie,
- odziewasz się w Jego moc, która nigdy nie słabnie,
- odziewasz się w samego Chrystusa.

Oznacza to, że już na zawsze otoczyły cię Jego kochające ramiona łaski. On nigdy nie zostawi nikogo nagiego czy drżącego ze wstydu. Odziewa cię godnością, wartością i honorem. Czy przyoblekasz się dzisiaj w Chrystusa?  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...