Poczuciu winy, powiedz „nie”!

10 stycznia 2022

Miałeś tak w dzieciństwie, że kiedy uświadomiłeś sobie, że zrobiłeś coś głupiego albo złego, czułeś nieuchronnie nadciągający gniew mamy lub ojca? Drżałeś w środku na samą myśl o nadciągającej karze? Dodatkowo do strachu dołączało się wyraźne poczucie winy. 'Nie powinienem był tego zrobić', 'powinienem był najpierw pomyśleć', itp.
Jako dorośli, nadal kiedy zawinimy, powielamy ten sam wzorzec myślenia, prowadzący do poczucia winy i strachu. Mogę cię o coś zapytać? Czy jako chrześcijanin podchodzisz podobnie do swojego Niebiańskiego Ojca? Biblia zapewnia nas jednak, że Bóg jest: „…miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność” (Psalm 86,15).

Jezus, umierając na krzyżu, wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i Boży gniew. Pamiętaj, że: „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny i sprawiedliwy – przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 List Jana 1,9). Jezus przyjął na siebie Boży gniew po to, byś ty nie musiał go doświadczyć. Powiedz więc „nie” poczuciu winy i strachowi!

Ponieważ dzięki krwi Jezusa jesteś usprawiedliwiony, nie musisz już doświadczać Bożego gniewu, niezależnie co zrobiłeś. (zobacz List do Rzymian 5,9)
Pamiętaj, że błądzić jest rzeczą ludzką, zaś przebaczać – boską. Bóg zawsze przyjmie cię ze współczuciem i miłosierdziem.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...