Poddanie się jest zwycięstwem!

2 października 2021

Poddanie się. To słowo często ma negatywny wydźwięk, wskazujący na wyrzeczenie się, rezygnację. Nie przynosi ulgi, pokoju, czy radości i czasami tak rzeczywiście jest...

Możemy czuć się sparaliżowani przez sytuację, ponieważ walczymy w niewłaściwej walce. Blokada powstaje z tego powodu, że skupiamy nasze siły i uwagę na niewłaściwym polu bitwy... nakręciliśmy wspaniałe plany rozwoju, obmyśliliśmy strategię, by w rezultacie na nowo wpakować się w kolejną przeszkodę. Walczymy naszymi umysłami zamiast polegać na Słowie i Bożym Duchu.

Być może wtedy przychodzimy do Boga z pytaniami, „Dlaczego? Czy Ty nie wiesz najlepiej czego potrzebuję? Nie rozumiesz, że mam terminy? Dlaczego nie otworzyłeś mi tych drzwi, to byłoby dla ciebie łatwizną?”

Bóg jest wszechwiedzący... On wie wszystko. Wie co cię blokuje...
Bóg jest wszechmocny ... On może wszystko. Dlatego też może działać i interweniować...
Ale ten Bóg, który wie wszystko i może wszystko, jest również Bogiem, który cię kocha ponad wszystko! I w swojej miłości On wie dlaczego pozwala na to, by „te drzwi” pozostały zamknięte.

Biblia mówi: „Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie; licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!” (Księga Przysłów 3,5-6).

Poddanie się, które podoba się Bogu jest wtedy, kiedy przestajesz walczyć, by zrealizować swoje własne plany, a oddajesz się całkowicie w ręce Wszechmocnego. To oznacza, że chcesz tego czego chce Bóg. Przestajesz walczyć z Nim, a zamiast tego pytasz, „Panie, co Ty chcesz mi powiedzieć? Czego Ty chcesz mnie nauczyć? Jak Ty chcesz mnie użyć?”

Jeśli czujesz potrzebę poddania się Bogu i wyrzeczenia się swojej woli na rzecz Bożej, zapraszam cię byś pomodlił się ze mną:
„Bądź wola Twoja, Panie, nie moja. Pragnę Twojej woli, ponieważ Twoja wola to doskonały plan dla mojego życia! Proszę cię byś wypełnił moje serce... niech Twoje pragnienia staną się moimi! Pomóż mi przestać walczyć o to czego ja chcę. Pomóż mi żyć w pełnej świadomości, że jeśli coś ma się wydarzyć, to wydarzy się zgodnie z Twoim Boskim planem. Zaś to, co ja mam robić, to być posłusznym temu co Ty mówisz do mnie... a Ty zrobisz resztę! W imieniu Jezusa, amen”.

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...