Pokora nie jest popularna na tym świecie

10 stycznia 2019

Przez ostatnie kilka dni uczyliśmy się o tym, że pokora jest niezwykle ważną cechą w Bożych oczach, stanowi też ogromną część tego Kim On jest! Jednakże, w świecie w którym żyjemy, pokora nie zawsze jest postrzegana w pozytywnym świetle. 

Rzeczywistość jest taka, że pokorni ludzie są czasem postrzegani jako słabi i pożałowania godni, których można wykorzystać do realizacji swoich celów. Ponieważ zaś model dążenia do sukcesu w naszym społeczeństwie oparty jest na przebojowości, sile i umiejętności zdobywania przewagi nad konkurencją, pokora często widziana jest jako słabość raczej niż mocna strona. Ale - i to nie jest niespodzianka - świat jest w błędzie! Biblia mówi w Psalmie 25,9, „Sprawia, że pokorni wygrywają w sądzie, i swoje ścieżki wskazuje pragnącym się uczyć”.  

Co to oznacza dzisiaj dla ciebie i dla mnie? Pokora jest postrzegana w tym świecie jako słabość, ale w Królestwie Bożym to jest klucz, dzięki któremu mamy przywilej być prowadzonymi i uczonymi przez samego Boga.
Dlaczego?
Ponieważ kiedy jesteśmy pokorni, nie polegamy na własnych siłach czy inteligencji w kierowaniu swoim życiem. Twoja pokora przyciągnie Boga i pozwoli Mu działać w twoim życiu, w przeciwieństwie do dumy, która odpycha Boga i powstrzymuje Go od działania. Ponieważ Bóg daje łaskę pokornym... Zachęcam cię, byś szukał i rozwijał pokorę i zależność od Boga, tak by Jego Duch mógł cię prowadzić swoją doskonałą drogą w sprawiedliwości. Pamiętaj: Pokora nie jest słabością... jest twoją siłą! 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...