Pomyśl o niebie…

21 listopada 2019

Mamy zaledwie mgliste wyobrażenie wspaniałości i piękna Boga. Nawet przy mocno rozwiniętej wyobraźni musimy mieć świadomość, że cokolwiek sobie wyobrazimy, ciągle będzie to dalekie od tego, czym niebo jest naprawdę. Bóg pozwala nam jednak zajrzeć tam poprzez swoje Słowo. Biblia używa pomocnych obrazów, by zilustrować to, czego nie możemy pojąć. Znajdujemy w niej wiele opisów Bożej wspaniałości i chwały. Na przykład w Księdze Objawienia 4,3 czytamy: „Na tronie siedział ktoś, kto z wyglądu przypominał kamień jaspisu lub krwawnika. Wokół tronu rozciągała się tęcza. Podobna była do szmaragdu”. Wierzę, że te ilustracje mają pobudzić naszą wyobraźnię i wzmocnić wiarę:
- by pomóc nam lepiej poznać Boga (Ewangelia Jana 17,3);
- by pomóc nam zrozumieć ukryte tajemnice (List do Kolosan 2,2);
- by rozwinąć naszą miłość do niewidzialnego Boga (1 List Jana 4,19).

Myślałeś kiedyś o niebie? O dniu, kiedy już na zawsze „zamieszkasz w domu Pana”? Król Dawid, który skomponował wspaniałe poematy ku Bożej chwale, tęsknił za swoim Stwórcą; nie mógł doczekać się, by zobaczyć Go twarzą w twarz. Tak o tym napisał: „O jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w Jego świątyni czekać na odpowiedź” (Psalm 27,4). Pewnego dnia będziesz mógł w pełni podziwiać Jego wspaniałość. Będziesz mógł żyć na zawsze w obecności swojego Niebiańskiego Ojca! Posłuchaj pięknej pieśni uwielbienia w wykonaniu Keitha Greena. Jej słowa brzmią następująco:
„Wspaniałym Panem Tyś, Twej twarzy szukam wciąż,
Gdy Twe spojrzenie jest na dziecku Twym,
Łaska Twa dotyka mnie...”

Przyjdź do Pana z modlitwą: „Panie, Twoje piękno i wspaniałość przekraczają moje zrozumienie. Ucz mnie, jak Cię poznawać, jak odczuwać Twoją nieskończoną miłość do mnie. Olśnij mnie swoją doskonałością, tak by nie pociągało mnie już nic innego, jak tylko rzeczywistość nieba. W imieniu Jezusa, amen”.
Życzę ci pięknego dnia w Bożej obecności!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...