Pora wrócić do szkoły!

28 marca 2021

Duch Święty jest najlepszym pocieszycielem, ale czy wiesz, że jest On również najdoskonalszym nauczycielem? Słowo mówi: „Ty prowadzisz mnie według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały” (Psalm 73,24).
Chciałbyś zapisać się na zajęcia z Duchem Świętym? On proponuje ci ciągłą i bardzo praktyczną naukę. Będzie towarzyszył ci i uczył cię w każdej chwili twojego życia. Będzie inspirował Bożym Słowem i mówił do ciebie łagodnie, choć konkretnie. Będzie cię wyposażał, obdarzał swoim życiem, siłą i prawdą. Wraz z Bożym Duchem, najlepszym z nauczycieli, zaliczysz wszystkie zajęcia, testy i egzaminy. Jak mówi Słowo: „Natomiast Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (Ewangelia Jana 14,26).

W każdej chwili, każdego dnia, On będzie z tobą i będzie mówił do ciebie. Zachęcam cię, byś wrócił do szkoły z Duchem Świętym i pozwolił Mu cię uczyć, by On mógł siać swoje błogosławione Słowo w twoim sercu i wzmacniał twoją duszę każdego dnia!
Przyjdź i usiądź u stóp najlepszego nauczyciela – Ducha Świętego!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...