Pora zmienić optykę!

23 lutego 2022

„Dlaczego rozpaczasz, ma duszo, i dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił, On moim wybawieniem i On moim Bogiem! Moja dusza omdlewa we mnie, dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu, ze szczytów Hermonu, z góry Misar” (Ps 42,6—7).

Zachęcam cię, byś dzisiaj zamienił swoje narzekanie na uwielbienie. Zapytasz dlaczego? Posłuchaj, co mówi Boże Słowo: „Tak, Ty jesteś święty, Ty królujesz nad wszystkim, Ciebie pełne są pochwalne pieśni Izraela” Ps 22,4
1. Tronem Bożym są pochwalne pieśni Jego ludu.
2. On rządzi zwycięsko tam, gdzie oddaje się Mu chwałę.
3. Uwielbienie Boga zmienia nasz stan umysłu.
„To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja” (Lm 3,21-23)

Dawid mógł poddać się rozpaczy z powodu swoich rodzinnych problemów, odrzucenia przez Saula i wszystkich intryg ze strony swoich wrogów. Wiedział jednak, że Bóg jest dobry – i o tej prawdzie postanowił nie zapomnieć dopóki w pełni nie uwidoczniła się w jego życiu. Zatem czas, by zmienić temat…! Postanów dziękować, zamiast narzekać, i patrz, jak Bóg będzie działał! Dziękuj Mu za wszystkie Jego dobrodziejstwa, a nie będziesz miał czasu, by narzekać!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...