Potężny, ponieważ On jest Wszechmocny!

29 listopada 2019

„Bóg jest potężny” – to taki utarty, powtarzany i zużyty zwrot! Może stracił dla ciebie swoje znaczenie, swoją moc?
Kiedy myślimy o mocy, wyobrażamy ją sobie często jako nieustającą, czasem brutalną siłę, trochę jak moc superbohatera. Ale Boża moc ma wiele odcieni i chciałbym, byśmy w tym tygodniu się im przyjrzeli. Jedną Jego cechę poznajemy w pierwszej księdze Biblii: Bóg jest Wszechmocny.
„Gdy Abraham miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmocnym, żyj blisko Mnie i bądź nienaganny. Ustanowię bowiem przymierze między Mną a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie” (Księga Rodzaju 17,1-2). Tak Bóg przedstawił się Abrahamowi, zapewniając go o imponującej przyszłości – On jest Bogiem Wszechmocnym. Jak starszy człowiek miałby stać się ojcem wielu narodów, którego liczbę potomków można będzie porównać do ilości gwiazd na niebie? (Księga Rodzaju 15,5) Prawdę mówiąc, to Bóg dokonał tego zdumiewającego „pierwszego wyboru”: postawił na starego człowieka, zbliżającego się do setki. Bóg wolał go od kogoś pełnego energii i krzepy, dlatego że Bóg wybiera raczej słabych niż silnych, by nikt nie mógł sobie przypisać zasług, ale by cała chwała była oddana tylko Bogu, Jego wszechmocy. „Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych” (1 List do Koryntian 1,27).

Dzisiaj, Bóg powołuje cię do służby, ale ty, być może, mówisz sobie:
- jestem za słaby;
- jestem stary, zmęczony;
- nie jestem kompetentny.
Czy myślisz, że Bóg pomylił się co do ciebie? Albo może pomylił się w swoim wyborze? Nie, oczywiście, że nie... Daj się zaskoczyć Bogu, który chce, by Jego imię było uwielbione przez ciebie. Słuchając pieśni w wykonaniu Jeremy'ego Riddle'a „More Love, More Power” (Więcej miłości, więcej mocy), pomyśl o Bożej mocy działającej w twoim życiu.
Podobnie jak Abraham popatrz na gwiazdy i przypomnij sobie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Pomimo twoich słabości On chce cię używać dla swojej chwały, ponieważ On jest Wszechmocny.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...