Potężny przez swoje Słowo

30 listopada 2019

Kiedy Bóg przemawia, nie rzuca słów na wiatr. O tym mówi prorok Izajasz w swojej księdze:
„Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do Mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Księga Izajasza 55,11).
Wyobraź sobie... Na dźwięk Jego głosu powstał wszechświat! Śpiewa o tym zespól Hillsong Nie ma nic potężniejszego niż Boże Słowo. Ponieważ na początku Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, o czym pisze ewangelista Jan (Ewangelia Jana 1,1).

Kiedy Bóg mówi, możemy to słyszeć i widzieć, ponieważ wszystko, co On mówi, również czyni:
- Jego Słowo jest twórcą życia i błogosławieństwa (Księga Powtórzonego Prawa 28,2; 28,15);
- każde Jego Słowo jest pewne. To, co mówi, wykonuje niezawodnie;
- wszystko, co Bóg mówi, jest prawdą. On nie jest człowiekiem, by miał kłamać (Księga Liczb 23,19).
Bóg dał ci swoje Słowo, żywe i skuteczne. Jest skuteczniejsze i ostrzejsze niż obosieczny miecz, o czym czytamy w Liście do Hebrajczyków 4,12. By mogło działać w tobie, Bóg zachęca, byś je rozważał i zapieczętował w swoim sercu. Używaj zwrotu „jest napisane”, pozwalając, by Duch Święty cię prowadził. Tak, jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji, powołaj się na Boże Słowo. Ono ma moc! To nie jest cielesna broń; to Boska moc (2 List do Koryntian 10,4).

Pomódl się ze mną: „Wszechmocny Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo, które jest żywe i ostrzejsze niż miecz. Dziękuję Ci, że przypomniałeś mi dzisiaj, jaki to przywilej, że mogę używać go w każdym czasie! Dziękuję Ci, że przez nie udzielasz mi wiary i mocy. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...