Potężny w swojej hojności

3 grudnia 2019

Przez kilka ostatnich dni rozważaliśmy różne aspekty Bożej mocy. Czy już zmieniło to coś w twoim życiu? Dzisiaj chciałbym zwrócić twoją uwagę na Bożą hojność, o której czytamy w Biblii:
„Gdyż to, że On istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i Boskość, od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych” (List do Rzymian 1,19-20). Bóg jest wszędzie. Jest obecny w każdym najdrobniejszym szczególe, który stworzył:
- w człowieku, swoim „cudownym stworzeniu”;
- w przyrodzie, jej tysiącach gatunków i odmian;
- w mikroorganizmach;
- w niezliczonej ilości gwiazd;
- w oceanach, rzekach, potokach toczących miliardy kubików wody.

Z miłości do ciebie Bóg stworzył bujną roślinnością i żyzną ziemię, pełną różnorodnych zasobów, by dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Odziedziczyłeś to wszystko, podobnie jak Adam i Ewa, co teraz uczy cię o hojnej, twórczej i obfitującej naturze Boga. Dzięki ofierze Jezusa stałeś się bezpośrednim spadkobiercą zdumiewająco hojnego i bogatego w dobroć Boga! Tak, naprawdę możesz cieszyć się obfitym życiem, które Jezus przyszedł ci dać. W każdej dziedzinie twego życia Bóg chce okazywać hojność. 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa bardzo mocno to podkreśla.
Bóg ma moc, by cię błogosławić i wypełniać wszelkiego rodzaju błogosławieństwem.
Uwielbiajmy razem Pana: „Wszechmocny Boże, proszę, przebacz mi, że czasem wątpiłem w Twoją hojność. Chcę Ci dziękować, że dajesz mi dostęp do wszelkich Twoich zasobów: duchowych, fizycznych i materialnych. Dziękuję Ci, że przypominasz mi, że wszystko pochodzi od Ciebie; wszytko jest Twoje. Uwielbiam Cię za to, kim jesteś! W Twoim imieniu, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...