Potężny w swojej miłości

5 grudnia 2019

Przez cały tydzień przyglądaliśmy się różnym aspektom Bożej mocy. Najlepszy zostawiłem na koniec!
Biblia w wielu miejscach akcentuje Bożą miłość objawioną w Jezusie: „Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci” (1 List Jana 3,16). Bóg jest potężny w swojej miłości! On stał się człowiekiem, przychodząc na tę ziemię w osobie Jezusa. Jego miłość jest wielka: ofiarował jedynego Syna, by pojednać nas ze sobą. W tym niezwykłym akcie Bóg uczynił dla nas wszystko:
- przebaczył;
- odnowił zerwaną relację;
- wyzwolił;
- pocieszył;
- dał życie wieczne.

Bóg pragnie ogarnąć cię swoją miłością, ale chce też nią ogarnąć innych. I do tego potrzebuje ciebie. Stawiając Jezusa za przykład, zaprasza cię do oddawania swojego życia twoim przyjaciołom, twoim braciom. Mogę cię zapewnić, że nie chodzi o „umieranie” jak to zrobił Jezus, ponieważ On już uczynił to na krzyżu za każdego. Jezus jest twoim wzorem. On zawsze stawiał korzyść innych ponad swoją własną.
„Oddawanie swojego życia” oznacza:
- niesienie nadziei tym, którzy są wokół ciebie;
- służenie tym, którzy są w potrzebie;
- pomaganie braciom i siostrom w trudnościach;
- bycie hojnym;
- bycie wiernym;
- okazywanie miłości mimo wszytko.
Tak, to oznacza naśladowanie Jezusa we wszystkim! W ten sposób – poprzez ciebie, przeze mnie – inni zobaczą wszechmoc Bożą. Alleluja!
Poprośmy Boga, by pomógł nam być pełnymi mocy świadkami: „Wszechmocny Boże, jak mógłbym nie chwalić Cię za to, kim jesteś? Chciałbym kochać jak Ty, oddawać swoje życie dla innych, jak Ty pokazałeś mi to, umierając za mnie na krzyżu.
Pomóż mi dzielić się Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. W imieniu Jezusa, amen”.
Życzę ci wspaniałego dnia w Jego obecności!
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...