Potężny w swojej wierności

4 grudnia 2019

Wierność to cecha, która obecnie zanika. Postrzegana jest jako „staroświecka”, przestarzała. Na szczęście, Bóg nie jest zmienny jak chorągiewka na wietrze... Król Dawid poznał i doświadczył Bożej wierności, stwierdzając: „Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy pozostał opuszczony, nie spotkałem jego potomków żebrzących o chleb” (Psalm 37,25). Niełatwo być wiernym, bo to nie leży w naszej naturze. Pomimo wszelkich naszych wysiłków to niemożliwe bez Bożej pomocy. Jak mówi przysłowie: „Ludzi jest wielu i każdy twierdzi, że jest dobry, ale kto znajdzie człowieka niezawodnego?” (Przypowieści Salomona 20,6).

Wierność to boska cecha. Bóg dowodzi swojej wierności wobec ciebie:
- poprzez dotrzymywanie obietnic (List do Hebrajczyków 10,23);
- poprzez swoją obecność przy tobie każdego dnia (Ewangelia Mateusza 28,20);
- zapewniając o swoim oddaniu (List do Hebrajczyków 13,5);
- zawierając z tobą przymierze wieczne (Księga Izajasza 61,8);
- pozostając stałym, pomimo – być może – twojej niewierności (2 List do Tymoteusza 2,13);
- przebaczając ci (1 List Jana 1,9).

Być może ktoś z twoich bliskich cię zawiódł, opuścił, może zostałeś zdradzony przez męża/żonę albo byłeś zaniedbywany w dzieciństwie... Bóg chce przypomnieć ci dzisiaj, że On jest wierny, niezależnie od tego, co by się nie działo!
Zawsze możesz na Niego liczyć,... On cię nigdy nie zostawi. Jego miłość nigdy nie osłabnie. Jego oddanie jest wieczne. On cię nigdy nie zawiedzie. Możesz być tego pewny!
Pomódl się ze mną: „Wszechmocny Boże, dziękuję Ci, że jesteś wierny, nawet kiedy ja zawodzę. Dziękuję Ci, że stale jesteś dobry i zachowujesz swoje przymierze wobec mnie. Proszę Cię, byś przebaczył mi moją niekonsekwencję. Potrzebuję Twojej pomocy, bym mógł być coraz bardziej do Ciebie podobnym. W imieniu Jezusa, amen”.
Uwielbiaj Boga za Jego wierność!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...