Potężny w zaspokajaniu potrzeb

1 grudnia 2019

Wczoraj rozmawialiśmy o mocy Bożego Słowa, które na pewno się wypełni, a to właśnie nazywamy obietnicą. W Biblii zawartych jest tysiące obietnic...
Wśród nich są takie, które Bóg dał bez zastrzeżeń, a dotyczą one Jego opieki nad nami. Jednej z nich doświadczam każdego dnia od wielu lat:
„A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie” (List do Filipian 4,19). Mocno wyróżniają się słowa „(...) według bogactwa swego w chwale”. Kiedy Bóg zaspakaja nasze potrzeby, przejawia nadzwyczajną kreatywność! Daje odpowiedź często w nieoczekiwany sposób, całkiem inaczej niż to sobie wyobrażaliśmy. Zauważył to Piotr, kiedy Jezus polecił mu zarzucić sieć po prawej stronie łodzi (Ewangelia Jana 21,6-11). Boża odpowiedź często przewyższa potrzebę: uczniowie zebrali 12 koszy pełnych okruchów, kiedy Jezus nakarmił głodny tłum zaledwie pięcioma chlebkami i dwoma rybkami (Ewangelia Marka 6,43). Środki, których Bóg używa, są czasem niezwykle, jak pokazuje to historia biednej wdowy: dzięki bańce oliwy mogła spłacić swoje długi i jeszcze zostało dla niej i dwójki jej dzieci (2 Księga Królewska 4,1-7).

Kiedy Bóg odpowiada na nasze modlitwy – poprzez swoją nieograniczoną hojność i nieustanną łaskę – objawia zarówno swoje bogactwo jak i chwałę. Bóg wie, że mamy tendencje do martwienia się.
Jak zapłacę rachunki, czym napełnię lodówkę, jak uszczęśliwię swoją rodzinę, itp. Czy tak masz?
Dlatego Bóg przypomina, że On troszczy się o ciebie. Jego zasoby są nieograniczone. Wszystko należy do Niego, więc nie martw się. Po prostu oczekuj, że Boży plan, przekraczający twoją wyobraźnię, cię zaskoczy.
Kiedy On mówi: „(...) zaspokoję każdą waszą potrzebę”, to zaspokoi!
Każdego dnia Bóg na nowo obdarza cię swoją łaską, ponieważ Jego zasoby są nieograniczone. Bóg jest bogatym i wspaniałym Bogiem!
Ciesz się tym pięknym dniem w Jego obecności.
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...