Potrzebuję cię!

15 maja 2018

Biblia mówi, że wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Na przykład... Mojżesz przekazał przywództwo Jozuemu, który był dla niego wielkim wsparciem w służbie (Księga Wyjścia 24,13)
Rut potrzebowała pomocy Boaza by móc utrzymać siebie i Noemi (Księga Rut 3,16)
Gedeonowi w walce o wyzwolenie swojego ludu, towarzyszyło 300 mężczyzn (Sędziów 7,7)
Sam Jezus, który miał wszelką moc, a zatem "nie potrzebował nikogo", poprosił jednak o pomoc Piotra i Jana (Łukasz 22,8)  

Niezależnie jakie zadanie Bóg ci powierzył, On postawił też przy tobie ludzi, którzy również mają do spełnienia zadania powierzone im przez Boga.  

Potrzebujemy siebie nawzajem, i Bóg tak to właśnie zaplanował...On wiedział, że pracując razem jako zespół, wznosząc się ponad dzielące nas różnice, sami będziemy się rozwijali, a co najważniejsze Jego dzieło będzie nadzwyczajnie rosło.  

Tak więc to prawda, przyjacielu .. potrzebuję ciebie, tak jak ty potrzebujesz mnie! A razem rozwijamy Królestwo Boże na Jego chwałę!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...