Potrzebujesz słuchać Jezusa!

6 października 2019

Bez Jezusa nic nie potrafimy. On Sam mówi o tym w Ewangelii Jana 15,5b: „bo beze mnie nic uczynić nie możecie”. Rzeczywiście, czy możemy coś zrobić, jeśli Go nie słyszymy? Jeśli nie możemy przyjąć Jego wskazówek?  

Jezus jest dobrym pasterzem, który towarzyszy ci każdego dnia. W Ewangelii Jana 10,27—28 czytamy: „Moje owce słuchają głosu mojego, Ja je znam, a one idą za Mną. Ja też daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”.  

Pan chce codziennie z tobą rozmawiać, by rozświetlać twoją drogę i prowadzić cię. On obiecuje, że nigdy się nie zgubisz. Dlaczego? Bo słyszysz Jego głos. Niech twoim codziennym zwyczajem będzie czas z Jezusem, kiedy uczysz się słuchać wszystkiego, co On chce ci powiedzieć.  

By doświadczać Jego cudów w swoim życiu, zachęcam cię, byś:
- rozważał Jego Słowo – po to, by rozumieć, co On chce ci powiedzieć (możesz na przykład skorzystać z mojego planu czytania Biblii w aplikacji YouVersion - Link)
- spędzał czas w Jego obecności, poznawał Go i słuchał
- uwielbiał Go poprzez pieśni chwały z całego swojego serca  

Przyjmij wszystko, co Jezus dla ciebie przygotował na dzisiaj. Słowo zachęty, pociechy, uzdrowienia czeka na ciebie… Jezus ma i jest wszystkim, czego potrzebujesz. Niech Bóg cię błogosławi i wypełni twój dzień Swoją miłością i łaską!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...