Powiedz swojej górze by się przesunęła!

9 września 2018

Czy masz przed sobą, przyjacielu, jakąś górę? Górę problemów, trudności, złamanych relacji, smutku, samotności, choroby...?  

Zachęcam cię dzisiaj, byś przesunął tę górę, zgodnie ze słowami samego Pana Jezusa! "Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze: Podnieś się i rzuć do morza, i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to co mówi, spełni mu się". (Marek 11,23)  

Pierwszym kluczem do tego cudu jest deklaracja. Nie chodzi mi o deklarację o swoich dochodach niezbędną przy płaceniu podatków (co niestety jest konieczne), ale oświadczenie skierowane do tej góry: "Przesuń się; podnieś się i bądź wrzucona do morza! Ponieważ wierzę w Boga – On będzie działał." Wypowiadaj również słowa Bożej łaski nad swoim życiem!  

Drugim kluczem do tego cudu jest twoja wiara: "ktokolwiek... nie wahałby się w sercu swoim, lecz wierzył..." Nie wątp, wierz! Twoja wiara w Boga jest kluczem, który otwiera drzwi cudom. Jak powiedział jeden z moich przyjaciół, "Góro, lepiej załóż trampki i zacznij biec, bo nie chcę cię tu więcej widzieć!"  

Mam dla ciebie jeszcze więcej dobrych wiadomości. Ten, który jest Autorem naszej wiary jest także Tym, który ją doskonali. (zobacz Hebrajczyków 12,2)  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...