Powstałeś w niebie!

12 sierpnia 2019

Często możesz znaleźć na ubraniach metkę z nazwą kraju, w którym zostało ono wyprodukowane – na przykład „Made in China”. Ale – jedyną metką, jaką powinieneś uznać w swoim życiu, jest „Stworzony w Niebie”.  

Jesteś nowym stworzeniem. Już nie jesteś potępiony – nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Jego krew wymazała każdy twój grzech! „A jeśliby ktoś zgrzeszył, mamy Opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa – Sprawiedliwego”. (1 Jan 2,1b) W niebie masz Ojca, który cię bardzo kocha. Jesteś Jego córką/synem!  

W niebie masz swoje miejsce. Jezus powiedział: „Idę przygotować wam miejsce (…), żebyście gdzie ja jestem, i wy byli”. (Jan 14,2b—3) W niebie masz cuda, błogosławieństwa i łaski – w każdej chwili gotowe, by uwidocznić się w twoim życiu. Biblia mówi, że „Całe dobro, którym można obdarzyć, i wszelki doskonały dar pochodzą z góry, od Ojca światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany”. (Jakub 1,17) Chwała Panu! Niech to błogosławieństwo niebios przeniknie twój dzień. Modlę się, byś mógł w pełni je przyjąć i by Boży cud wydarzył się w twoim życiu!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...