Pozbądź się etykietki!

11 sierpnia 2020

Czy zdarzyło się, że ktoś przykleił ci etykietkę, wykorzystując do tego twoje imię, pochodzenie, rodzinę albo wykształcenie? Czasem fakt, że po prostu jesteśmy trochę inni, może mieć wielki wpływ na całe nasze życie.

Możemy uznać – podobnie jak wielu innych – że jesteśmy do niczego, bezużyteczni. Sami zaczynamy się poniżać w tych dziedzinach, w których ktoś nas lekceważy. Jeśli jesteś ofiarą takiego piętnowania, chciałbym dodać ci otuchy. Modlę się, by te myśli zmieniły twoje życie i pomogły ci przyjąć prawdziwą tożsamość!

Uchwyć się następujących prawd.
- Nie jesteś tym, co inni mówią o tobie. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś również Jego dziedzicem, jesteś współdziedzicem z Chrystusem. „A skoro jesteśmy Jego dziećmi, mamy też udział w Jego dziedzictwie, gdyż współdziedziczymy we wszystkim, co Bóg przekazał swemu Synowi. Jeśli wszakże mamy mieć udział w Jego chwale, musimy również dzielić z Nim cierpienia” (List do Rzymian 8,17).
- Masz wielką wartość. „Zostaliście kupieni za wysoką cenę, nie bądźcie więc niewolnikami ludzi” (1 List do Koryntian 7,23). Bóg wykupił cię za ogromną cenę: życie swojego jedynego Syna, Jezusa! Jesteś cenny w Jego oczach!
- Twoja przeszłość nie determinuje twojej przyszłości. Bóg wyzwolił cię ze starego życia (2 List do Koryntian 5,17). I zaprasza cię, byś wykonywał dobre dzieła, które On już przygotował dla ciebie.

Zachęcam cię, byś zerwał fałszywą etykietkę ze swojego czoła i pozwolił Bogu, by w to miejsce odcisnął swoją pieczęć. Jesteś Bożym dzieckiem. Wypowiedz to! On cię kocha!

Pomódl się razem ze mną z wiarą: „Panie, proszę Cię, byś przebaczył mi, że przyjmowałem potępienie innych, podczas kiedy Ty mnie odkupiłeś za tak wielką cenę, cenę życia Twojego Syna. Przepraszam, że wierzyłem tym kłamstwom. Dziękuję, że uczyniłeś mnie swoim dziedzicem i że przygotowałeś dla mnie przyszłość pełną nadziei. W imieniu Jezusa, amen”.

Życzę ci wspaniałego dnia!

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...