Pozwól Bogu przejąć kontrolę

11 marca 2020

„Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi!” (Psalm 46,11).
Czy chcesz pozwolić Bogu, by to On panował w twoim życiu?

Uznaj Go jako Boga. On stworzył ten świat. To Jego dzieło. On to uczynił i On ma nad wszystkim kontrolę. Przynieś swoje troski do Pana i zostaw je u Niego. Powiedz Mu, co cię obciąża. Pozwól Mu nieść twoje ciężary. Jeśli troski powrócą, dziękuj Mu, ponieważ Jego odpowiedź jest już w drodze. Dziękczynne modlitwy, zwane również dziękczynieniem, pozwolą ci koncentrować się na Jego obecności i Jego obietnicach.

Wyznaj razem ze mną: „Boże Stworzycielu, Wszechmocny Boże, Ty jesteś Bogiem. Ty masz wszelką władzę i autorytet. Przynoszę Ci wszystkie moje ciężary i zostawiam je u Twoich stóp. Dziękuję Ci, ponieważ od teraz to Ty panujesz nad tą sytuacją. Chwalę Cię i dziękuję, ponieważ Ty mnie wypełniasz. Twoja odpowiedź jest już w drodze. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...