Pozwól Bogu przejąć kontrolę

5 stycznia 2018

"Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja jestem Bogiem, wielkim wśród narodów, wywyższonym na ziemi!"
Psalm 46,11  

Czy chcesz pozwolić Bogu by to On panował w twoim życiu?  

Uznaj Go jako Boga. On stworzył ten świat. To Jego stworzenie. On to uczynił i On ma nad wszystkim kontrolę. Przynieś swoje troski do Pana i zostaw je u Niego. Powiedz Mu co cię obciąża. Pozwól Jemu nieść twoje ciężary. Jeśli troski powrócą, dziękuj Mu ponieważ Jego odpowiedź jest już w drodze. Dziękczynne modlitwy, zwane również "dziękczynieniem" pozwolą ci koncentrować się na Jego obecności i Jego obietnicach.  

Wyznaj razem ze mną, "Boże Stworzycielu, Wszechmocny Boże, Ty jesteś Bogiem. Ty masz wszelką władzę i autorytet. Przynoszę Tobie wszystkie moje ciężary i zostawiam je u Twoich stóp. Dziękuję Ci ponieważ od teraz, to Ty panujesz nad tą sytuacją. Chwalę Cię i dziękuję ponieważ Ty mnie wypełniasz. Twoja odpowiedź jest już w drodze. W imieniu Jezusa, amen."  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...