Pozwól, by wypełnił się Boży plan!

8 czerwca 2021

22 października 1879 roku Thomas Edison wynalazł żarówkę. Po wielu, naprawdę wielu nieudanych próbach (mówimy o 10.000) wynalazca odniósł sukces. Po przepuszczeniu prądu przez włókna węglowe, żarówka rozbłysła światłem.
Dzisiaj możemy korzystać z tego wielkiego odkrycia, ponieważ kiedyś ktoś, mając dość marnego światła świec, miał odwagę szukać czegoś więcej. Być może współcześni Edisonowi uważali ten pomysł za nieprawdopodobny i niepraktyczny, a jednak stał się rzeczywistością. Zaistniał i zmienił świat!

W tym procesie niezbędne są dwa ważne kroki: przyjęcie Bożego planu odnośnie twojego życia i zrealizowanie go. Sam Bóg mówi o tym w swoim Słowie: „Od początku ogłaszam to, co będzie i od dawna to, co się jeszcze nie stało. Wypowiadam słowa i mój plan się ostaje, i spełniam każde moje pragnienie” (Księga Izajasza 46,10). Kiedy Bóg tworzy, dobrze wie, jaki ma być ostateczny efekt. Kształtując cię na swój obraz, Bóg umieścił również w tobie cząstkę swojego potencjału twórczego. Ta zdolność dana ci przez samego Wszechmocnego Boga jest źródłem twojej kreatywności i innowacyjności.

Otrzymałeś kiedyś od Pana jakąś inspirację czy pomysł, którego nigdy nie zrealizowałeś? Jeśli tak, to dzięki Duchowi działającemu w tobie i zdolnościom danym ci od Boga nadal jest to możliwe! Bóg cię do tego przygotował (zobacz: 2 List do Koryntian 3,5).
Motywacja i siła do działania pochodzą od Niego. Inspiracja pochodzi od Niego. Tylko Bóg może pomóc ci pokonać przeszkody, wytrwać i zrealizować marzenie.
Dzisiaj zrób pierwszy krok: pomyśl o jednej lub dwóch konkretnych rzeczach, które mógłbyś zrobić dzisiaj, by położyć fundament dla Bożego planu wobec ciebie.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...